Để tránh sai lệch về mùa vụ, năm nhuận được quy ước từ năm 45 TCN tuy nhiên phải đến thế kỉ thứ XVI khi lịch Gregorius ra đời và trở thành lịch tiêu chuẩn của thế giới, mọi người mới biết đến năm nhuận. Vậy năm nhuận là gì và tại sao lại có năm nhuận?

Năm nhuận là gì?

Hiện tại các nước trên thế giới chủ yếu sử dụng  dương lịch tuy nhiên vẫn có một số nước sử dụng âm lịch hoặc song song cả 2 loại lịch. Dù là lịch nào đi chăng nữa thì vẫn phải có năm nhuận nhằm đảm bảo sự lặp lại chính xác và trùng khớp của thời tiết và mùa vụ.

Theo như dương lịch chúng ta đang sử dụng hiện nay, năm nhuận là năm có dư ra một ngày và ngày đó là ngày 29/2. Tháng 2 của những năm không nhuận chỉ có 28 ngày.

Đối với âm lịch năm nhuận là năm có dư ra 1 tháng và tháng đó không cố định, được điều chỉnh sao cho phù hợp qua các năm.

Tại sao lại có năm nhuận và năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Dương lịch là lịch được tính theo chu kỳ quay của trái đất quanh mặt trời. Theo dương lịch, một năm chính là một chu kỳ quay quanh mặt trời của trái và có 365 ngày. Tuy nhiên thực tế để hoàn thành chu kỳ đó, trái đất cần phải mất 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây. Phần dư ra được cộng dồn cứ 4 năm 1 lần trở thành một ngày và được thêm vào lịch tháng 2 (ngày 29 tháng 2), năm đó được gọi là năm nhuận. Vì vậy năm nhuận sẽ có 366 ngày.

Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

>>>>Xem thêm: Tại sao có ngày nhuận? và những điều thú vị xoay quanh ngày này

Trong khi dương lịch 4 năm mới có 1 năm nhuận thì âm lịch chỉ cần 3 năm. Vì tính theo chu kì quay của mặt trăng quanh trái đất nên mỗi tháng trong âm lịch trung bình chỉ có 29,5 ngày và 1 năm có 354 ngày. So với dương lịch sẽ ngắn hơn 11 ngày. Do vậy cứ sau 3 năm phải bổ sung thêm 1 tháng vào để đảm bảo sự chệnh lệch giữa âm lịch và dương lịch không quá lớn. Năm nhuận trong âm lịch sẽ có 1 tháng được lặp lại. (2 tháng 1 hoặc 2 tháng 2,…)

Rút ngắn nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tương đồng, âm lịch vẫn chậm hơn dương lịch sau khi được điều chỉnh, nếu không khắc phục sẽ ngày càng tạo ra khoảng cách lớn. Do đó cứ 19 năm sẽ có 2 năm nhuận cách nhau chỉ 2 năm.

Năm nhuận có bao nhiêu ngày theo âm lịch còn phụ phuộc vào tháng sẽ lặp lại.

  • Nếu tháng lặp lại có 30 ngày thì năm nhuận sẽ có 354 + 30 = 384 ngày.
  • Nếu tháng lặp lại có 28 ngày thì năm nhuận sẽ có 354 + 28 = 382 ngày.

Cách tính năm nhuận

Tính năm nhuận dương lịch

Theo dương lịch cứ 4 năm sẽ có 1 năm nhuận, do đó để tính năm nhuận ta chỉ cần lấy số năm chia cho 4. Nếu không dư thì năm đó là năm nhuận, ngược lại không phải là năm nhuận. Tuy nhiên cách tính này vẫn chưa hoàn toàn chính xác.

Cách tính năm nhuận chi tiết và chính xác nhất

Cách tính năm nhuận chi tiết và chính xác nhất

Khi tính năm nhuận, các nhà làm lịch đã làm tròn số giờ dư ra trong mỗi chu kì quay của trái đất quanh mặt trời. Thực tế là 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây chứ không phải 365 ngày 6 giờ. Với cách làm tròn của các nhà làm lịch, mỗi năm sẽ bị dư ra 11 phút 14 giây. Con số này là rất bé tuy nhiên sau 100 năm sẽ bị dư ra gần 1123 phút. Sau 400 năm sẽ dư ra gần 3 ngày. Vì lý do này nên phải thêm những quy tắc để tính năm nhuận cho các trường hợp ngoại lệ.

Quy tắc tính năm nhuận chính xác nhất theo dương lịch như sau:

  • Các năm chia hết cho 4 là năm nhuận.
  • Với các năm có tận cùng là 2 chữ số 0, nếu chia hết cho 400 thì đó là năm nhuận. Ngược lại không phải năm nhuận. Ví dụ: năm 1600, 2000,… là năm nhuận, năm 1700, 1900 không phải là năm nhuận.

Năm nhuận tiếp theo trong dương lịch là 2020

Tính năm nhuận âm lịch

Theo âm lịch 3 năm sẽ có 1 năm nhuận và 19 năm sẽ có 2 năm nhuận chỉ cách nhau 2 năm. Do đó người ta quy ước thứ tự năm nhuận trong chu kì 19 năm là các năm thứ 3, 6, 9, 11, 14, 17, 19.

Để tính năm nhuận trong âm lịch chúng ta cũng dựa vào quy ước này để tính bằng cách lấy năm dương lịch tương ứng chia cho 19. Nếu chia hết hoặc số dư là các số 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó là năm nhuận.

Tháng nhuận của âm lịch không lặp đi lặp lại như ngày nhuận của dương lịch và được các nhà làm lịch tính toán một cách thù hợp.

Tháng nhuận của các năm sắp tới trong âm lịch:

  • Năm 2020 nhuận tháng 4
  • Năm 2023 nhuận tháng 2
  • Năm 2025 nhuận tháng 6
  • Năm 2028 nhuận tháng 5
  • Năm 2031 nhuận tháng 3