Sau ngày 20/04/2018 là ngày cuối cùng các thí sinh nộp đơn xét tuyển nguyện vọng môn thi và địa điểm thì tính cho đến ngày 25/04/2018, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã thống kê cả nước ta có tới hơn 2.75 triệu nguyện vọng dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Theo Dân trí thì trong năm 2018, tổng số chỉ tiêu của toàn bộ các khối ngành là hơn 455 nghìn chỉ tiêu, cao hơn so với năm 2017 khoảng 1.2% là gần 450 nghìn chỉ tiêu. Như vậy, tính trung bình thì tỉ lệ chọi trung bình của các ngành rơi vào khoảng 6.04.

Theo kỳ tuyển sinh năm 2018 thì cả nước ta chia làm 7 khối ngành chính. Trong đó, khối ngành có tỉ lệ chọi cao nhất chính là khối ngành VII, bao gồm các ngành về Khoa học Xã hội và hành vi, Ngành Nhân văn, ngành dịch vụ xã hội, ngành khách sạn du lịch, ngành báo chí và thông tin, ngành du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân, ngành Môi trường và bảo vệ môi trường, ngành An ninh quốc phòng và ngành dịch vụ vận tải. Khối ngành này có tới gần 784 nghìn nguyện vọng đăng ký mà chỉ tiêu thì chỉ có gần 99.5 nghìn chỉ tiêu, đạt tỉ lệ chọi cao nhất sấp xỉ 8 nguyện vọng/chỉ tiêu.

Đứng vị trí thứ hai về tỉ lệ chọi là khối ngành III – Khối ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật. Cụ thể ở khối ngành này, lượng đăng ký xét tuyển có con số cao nhất là hơn 832 nghìn nguyện vọng. Tuy nhiên chỉ tiêu của khối ngành III cao hơn khối ngành 7 là hơn 121 nghìn chỉ tiêu. Tỉ lệ chọi ngành này là gần 7 nguyện vọng/chỉ tiêu.

Đứng trong top 3 các khối ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là khối ngành VI – Khối ngành Sức khỏe. Khối ngành này có hơn 215 nghìn nguyện vọng và số chỉ tiêu xét tuyển là hơn 31 nghìn chỉ tiêu. Như vậy khối ngành này cũng có tỉ lệ chọi tương đương với khối ngành vê kinh doanh quản lý là gần 7 nguyện vọng/chỉ tiêu.

Năm 2018, lượng nguyện vọng xét tuyển vào ngành Sư phạm đã giảm so với năm trước. Ngành Sư phạm thuộc các ngành khối I. Khối ngành này năm nay đã giảm tới 38% nguyện vọng so với năm 2017. Tuy nhiên, do có sự điều chỉnh kịp thời về chỉ tiêu nên tỉ lệ chọi của khối ngành Sư phạm cũng khá cao, đạt 5.64 nguyện vọng/chỉ tiêu, đứng thứ 4 về tỉ lệ chọi của các khối ngành. Tuy nhiên đây là tỉ lệ chọi của hệ đại học. Đối với hệ đào tạo cao đẳng, đặc biệt về nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, tỉ lệ chọi lại vô cùng thấp, chỉ đạt có chưa đến 2 nguyện vọng/chỉ tiêu.

Khối ngành có tỉ lệ chọi xếp thứ 5 là Khối ngành V, gồm các ngành máy tính và Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, ngành kiến trúc và xây xựng, ngành kế toán và thống kê, ngành sản xuất và chế biến, ngành nông lâm và thủy sản, thú y. Khối ngành này này số lượng nguyện vọng xét tuyển là hơn 722.5 nghìn nguyện vọng nhưng lại có lượng chỉ tiêu cao nhất năm 2018 là hơn 147 nghìn chỉ tiêu. Đạt tỉ lệ chọi là 4.89 nguyện vọng/chỉ tiêu.

Tiếp theo là khối ngành II, khối ngành về Nghệ thuật. Tỉ lệ chọi của ngành này cũng chỉ đạt ở mức trung bình là 4.68 nguyện vọng/chỉ tiêu. Tỉ lệ chọi của khối ngành nghệ thuật chỉ thấp hơn khối ngành V là 0.21 nguyện vọng/chỉ tiêu, chênh lệnh không nhiều.

Khối ngành cuối cùng và cũng là khối ngành có tỉ lệ chọi thấp nhất. Đó là khối ngành IV – Khối ngành Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên. Số lượng đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu của khối ngành này cũng không cao so với các khối ngành khác. Tỉ lệ chọi chỉ đạt có 3.11 nguyện vong/chỉ tiêu

Cập nhật thông tin nhanh nhất về Tỉ lệ chọi xin vui lòng truy cập Tại đây.