Các chuyên gia chỉ cách chữa thoát vị đĩa đệm

Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, thoát vị đĩa đệm là nguyên nhân chủ yếu chiếm tới 80% các trường hợp đau cột sống